MENU
home
Názov Autor Kategórie Obdobia Častí omše Nahrávky Noty Hlasy
Anjel Kompromis , ,
Dnes chcel by som Ti dať Neznámy ,
Ježiš môj, pred Tvojou stojím obetou Timothy
Každú chvíľu, každý deň Continental singers , ,
Márnotratný syn M. Juhásová ,
Oh, happy Day Neznámy ,
Pašie na Veľkonočnú nedeľu rok B Neznámy , ,
Prehltnutý smútkom Križiaci
Si pre mňa darom Šofranko
Sme tvoje dietky Kompromis , ,
Ty si vzduch, čo dýcham Neznámy ,
Vďaka za Tvoj kríž, ten nás vykúpil Neznámy ,
Verný Boh Heartbeat ,
Voláš ma stratiť všetko Heartbeat ,