MENU
home

Hymna púte zaľúbených ( my prosíme ťa Pane)

S akordami
Čistý text

1.My Cprosíme ťa, Pane, F2daj nám požehnanie,
a Amizachráň Gnás od prázdnych Fciest.
2.Nech Ctvoja láska, Pane, F2sa našou láskou stane
nech Aminecháme sa Gtebou Fviesť.
R:Ty Fdávaš Glásku Cnám, čo Fneberie lež GCva,
/: a Fz dvoch vzdialeGných Amisŕdc, môj Pane,
Fv Tebe Gjedno sa Cstáva :/