MENU
home

Keď dievča v bielom závoji

S akordami
Čistý text

1.DKeď dievča v bielom AzávoDji, vstane si Gs tebou Apred olDtár,
jej nežné Gáno AzazvoHminí, /: dáte si Gseba Aako Ddar. :/

2.DA potom Aspolu živoDtom, po ceste Gktorá Asvietiť Dmá,
Pôjdete Gspolu v Adobrom v Hmizlom, /: až kdesi Ghore, Ado neDba. :/

R:DNech Boh Astále bdie Dnad vami, nech vám Gsvoju Amilosť Ddá,
Aby ste Dkráčali Avždy jeho Dcestami,
/: Tam je Gláska AnádherDná. :/