MENU
home

Mária Magdaléna

1. Túžim sa skloňiť na zem k Tvojim nohám.
Zmáčať ich slzami a poutierať vlasmi.
Skloňiť na zem k Tvojim nohám.
Nechám sa utíšiť Tvojimi slovami.

M: Keď som ťa uvidel, hneď som sa zamiloval.
Tvoj hriech do prachu vryl a viac ho nespomínam.
Dal som ti nové meno, iným ťa nezavolám.
Nikdy ťa neopustím, veď ty si môj svätý chrám.
To čo som prisľúbil, už nikdy neodvolám.
Tak povedz mi, čo chceš, ja dám ti všetko, čo mám. Môj Ježíííš…

2. Dotkni sa môjho hriechu ja budem belší ako sneh.
Dotkni sa mojej biedy a bolesť zmení sa v smiech.
Dáš radosť namiesto smútku a veniec miesto popola.

Z prachu povstáva krása. Z prachu povstáva krása.