MENU
home

Vstávajte pastieri, berte sa hor

1.Vstávajte pastieri, berte sa hor‘, aká to novina, dajte pozor!
Aké to zázraky javia sa na nebi!
Nikdy som nevidel, jak som starý, na nebi vysokom takej žiary.

2.Len sa ma nebojte, pastuškovia, prichádzam k vám ako anjel slova,
aby som vám zvestil, že sa vám narodil
Mesiáš v Betleheme, Ježiš malý, ktorého oddávna ste čakali.

3.Iďte a nájdete Kráľa kráľov, Ježiška malého, Pána pánov,
v mestečku Betleheme, v jasličkách na slame
leží náš Spasiteľ narodený, v chudobných plienočkách položený.