MENU
home
Názov Autor Kategórie Obdobia Častí omše Nahrávky Noty Hlasy
Bože dobrý, Otče láskavý Neznámy
Chlieb Ti a víno prinášame Neznámy
Dávam seba Godsingers ,
Dávam všetko úprava Rieka Života ,
Dobrorečíme ti, Bože F. Schmiester ,
Dvíham Neznámy
Ježiš môj, pred Tvojou stojím obetou Rieka Života
Každý deň je veľký dar Neznámy
Kde je láska opravdivá Neznámy , ,
Keď s kúskom chleba Neznámy
Môj Pán mojou silou je Neznámy ,
My nesieme ti dary skromné Neznámy
Nesieme Pane chlieb a víno Neznámy
Obete dnes veľkonočnej – veľkonočná sekvencia Neznámy ,
Obetujem Tebe, Pane môj Neznámy ,
Pane náš, prijmi dar Neznámy ,
Pane, vždy keď Tvoju svätosť zriem Neznámy ,
Pre rodičov – vďačiť ti chcem mama Freďáci ,
Premeň ma Neznámy
Prijmi tieto naše dary Neznámy
Prinášam dnes chlieb a víno Neznámy ,
Smiem tu v milosti stáť Rieka života ,
Súcit nekonečný Rieka Života
Taký, aký som Neznámy , , ,
Toto je telo a toto je krv Neznámy , , ,
Tu ma máš, pošli mňa Heartbeat , ,
Túžim priniesť Neznámy ,
Všetko Ti dám Silvia Demská/František Tkáč
Živý chlieb Neznámy