MENU
home
Názov Autor Kategórie Obdobia Častí omše Nahrávky Noty Hlasy
Dávam seba Godsingers ,
Dávam všetko Neznámy ,
Dobrorečíme ti, Bože F. Schmiester ,
Ježiš môj, pred Tvojou stojím obetou Timothy
Kde je láska opravdivá Neznámy , ,
Obete dnes veľkonočnej – veľkonočná sekvencia Neznámy ,
Pane náš, prijmi dar Neznámy ,
Pre rodičov – vďačiť ti chcem mama Freďáci ,
Smiem tu v milosti stáť Rieka života ,
Súcit nekonečný Rieka Života
Toto je telo a toto je krv Neznámy , , ,
Tu ma máš, pošli mňa Heartbeat , ,
Živý chlieb Neznámy