MENU
home
Názov Autor Kategórie Obdobia Častí omše Nahrávky Noty Hlasy
Anjel Kompromis , ,
Božia láska Neznámy ,
Dovoľ mi blízko dnes stáť ( pre Juraja ) Kompromis ,
Hladní po láske (On mi dal teba) Neznámy
Hymna púte zaľúbených ( my prosíme ťa Pane) Neznámy ,
Keď dievča v bielom závoji Matúš Dunajovec
Kto si ty, kto som ja? Janais
Kvapky Križiaci , , ,
Láskavá Panna Neznámy ,
Pane náš, prijmi dar Neznámy ,
Pre rodičov – vďačiť ti chcem mama Freďáci ,
Prisahám Monika Ližbetin ,
Salve Regina, Madre di misericordia Neznámy , ,
Si pre mňa darom Šofranko
Svadobná III Zbor sv. Jakuba , ,
Svadobný žalm Neznámy ,
Vchádza dnes dvojo krídel Neznámy