MENU
home
Názov Autor Kategórie Obdobia Častí omše Nahrávky Noty Hlasy
Aj keby nekvitol fíg Neznámy ,
Ak ľud môjho mena Rieka života
Aké je dobré Braňo Letko
Aleluja Ježiš je môj Pán Rieka Života
Anjel Kompromis , ,
Ave crux Neznámy ,
Bartimej – Zmiluj sa Neznámy ,
Božia láska Neznámy ,
Cestou s nami Neznámy , ,
Daj mi výhľad Neznámy , ,
Dávam seba Godsingers ,
Dávam všetko Neznámy ,
Dnes pieseň hrám Rieka života , ,
Dnes viem, že chcem Rieka života
Dobrorečíme ti, Bože F. Schmiester ,
Dovoľ mi blízko dnes stáť ( pre Juraja ) Kompromis ,
Duchu Svätý volám príď Martin Husovský ,
Duchu Svätý, príď Neznámy ,
Hallelujah – vianočná (Leonard Cohen) Neznámy ,
Hladní po láske (On mi dal teba) Neznámy
Hospodin nedá ti viac Neznámy
Hudba dohráva (Srdce chvály) Richard Čanaky ,
Hymna púte zaľúbených ( my prosíme ťa Pane) Neznámy ,
Jazz Gloria Neznámy , , ,
Ježiš stačíš mi sám Hillsong , , ,
Ježišu ukrižovaný Neznámy
Kam kráčaš Pane (Quo Vadis) Neznámy
Každú chvíľu, každý deň Continental singers , ,
Keď Boží Syn nás navštívil Neznámy
Keď dievča v bielom závoji Matúš Dunajovec
Krajina Jana Zubajová , ,
Krížová cesta Sima Magušinová
Kto si ty, kto som ja? Janais
Kto som ja? Rieka Života ,
Kvapky Križiaci , , ,
Láskavá Panna Neznámy ,
Madona s dieťaťom Neznámy ,
Mária Magdaléna Heartbeat
Mária vieš o nás S. Kaščáková, P. Milenky
Mária, matka, bolestná Neznámy ,
Márnotratný syn M. Juhásová ,
Milosrdní sú blahoslavení SDM ,
Môj Ježiš Neznámy
Naplň ma Rieka života ,
Nech vrchy odstúpia Neznámy , ,
Neopustíš Rieka života
Nežne zlomený Rieka Života ,
Nohy Jeleníc Neznámy , , ,
Oceány Hillsong , , ,
On vstal z mŕtvych Neznámy , , ,
Pane náš, prijmi dar Neznámy ,
Pane príjmi ma Tretí Deň ,
Plachá modlitba za mamkino srdce Milan Rúfus ,
Poklad (Hymna P15) Sima Martausová , ,
Pokoj (Alive) Marie Vosáhlová , ,
Pre rodičov – vďačiť ti chcem mama Freďáci ,
Príjmite moc Espe ,
S láskou Kristovou A. Grant, M. W. Smith - pr. M.Wiesnerová , , ,
Salve Regina, Madre di misericordia Neznámy , ,
Sme tvoje dietky Kompromis , ,
Smiem tu v milosti stáť Rieka života ,
Spievaj a chváľ Ježiš z mŕtvych vstal Neznámy , , ,
Strhni ma Heartbeat ,
Súcit nekonečný Rieka Života
Svadobná III Zbor sv. Jakuba , ,
Svadobný žalm Neznámy ,
Svet sníva M. Šiškovič - Južania ,
Teraz vchádzaš, Pane Rieka Života , , ,
Toto je telo a toto je krv Neznámy , , ,
Tvoja láska dvíha ma Neznámy , ,
Ty si vzduch, čo dýcham Neznámy ,
Uwielbiam Twoje Imię Artur Kaszowski ,
V srdci to viem BCC Worship
Vchádza dnes dvojo krídel Neznámy
Veľký Pán Neznámy , , ,
Verný Boh Heartbeat ,
Vládca Rieka života , , , ,
Voláš ma stratiť všetko Heartbeat ,
Živý chlieb Neznámy