MENU
home
Názov Autor Kategórie Obdobia Častí omše Nahrávky Noty Hlasy
Aj keby nekvitol fíg Neznámy ,
Aleluja – slávnostné Neznámy , , ,
Aleluja – Ž118 Neznámy ,
Anjel Kompromis , ,
Cesta, pravda, život Godsingers
Cestou s nami Neznámy , ,
chváľte meno Pánovo – žalm 148 Neznámy ,
Da pacem cordium Neznámy , ,
Daj Boh ščesce tomu domu Neznámy ,
Daj mi výhľad Neznámy , ,
Dávam seba Godsingers ,
Dávam všetko úprava Rieka Života ,
Dobrorečíme ti, Bože F. Schmiester ,
Drž ma bližšie Rieka Života ,
Hladný prichádzam Rieka Života , , ,
Hor sa bratia milí Neznámy , ,
Hosanna synovi Dávidovmu Neznámy ,
Hymna lásky Miriam Kaiser , ,
Je tak nádherné milovať – Svadobná II. zbor sv jakuba , , ,
Ježiš môj, pred Tvojou stojím obetou Rieka Života
Ježiš, Ty si ma poznal Neznámy , , ,
Jezu ufam Tobie Neznámy
Každú chvíľu, každý deň Continental singers , ,
Kde je láska opravdivá Neznámy , ,
Kto som ja? Rieka Života ,
Kvapky Križiaci , , ,
Márnotratný syn M. Juhásová ,
Mesto spí Ondrej Štyrák ,
Náš Boh (vodu na víno meníš) Neznámy , ,
Náš Pán On je kráľov Kráľ Espé , , ,
Náš veľkonočný baránok Neznámy ,
Nech vrchy odstúpia Neznámy , ,
Nohy Jeleníc Neznámy , , ,
Ó, ľud môj Neznámy ,
Obete dnes veľkonočnej – veľkonočná sekvencia Neznámy ,
Obrad umývania nôh Neznámy ,
Oceány Hillsong , , ,
Oh, happy Day Neznámy ,
Oslavujte Pána pramene Neznámy ,
Otče do tvojich rúk – Ž31 Neznámy ,
Otvor mi oči Neznámy
Pán Ježiš ticho sedí na osliatku Neznámy ,
Pane príjmi ma Tretí Deň ,
Pašie na Veľkonočnú nedeľu rok B Neznámy , ,
Prehltnutý smútkom Križiaci
Prinášam dnes chlieb a víno Neznámy ,
Prisahám Monika Ližbetin , ,
Priveď ma k sebe bližšie Neznámy ,
Radostný Kráľ Neznámy , , ,
Raduj sa nebies Kráľovná Neznámy , , ,
S láskou Kristovou A. Grant, M. W. Smith - pr. M.Wiesnerová , , ,
Šepkáš mi DAŠA ŽABENSKÁ
Si pre mňa darom Šofranko
Sme tvoje dietky Kompromis , ,
Sme z rôznych strán a kútov Neznámy ,
Spievaj a chváľ Ježiš z mŕtvych vstal Neznámy , , ,
Stabat mater Neznámy , ,
Sviatosť tela tajomného / Ctíme túto sviatosť Neznámy , ,
Te deum – Teba Bože chválime Neznámy ,
Tebe patrí chvála Neznámy , ,
Tento kalich dobrorečenia – Ž116 Neznámy ,
Teraz vchádzaš, Pane Rieka Života , , ,
Toto je telo a toto je krv Neznámy , , ,
Toto sú dni Eliáša Neznámy , ,
Ty si Pánom mojich dní Neznámy ,
Ty si svetlo Ac Ba , ,
Ty si vzduch, čo dýcham Neznámy ,
Vďaka za Tvoj kríž, ten nás vykúpil Neznámy ,
Veľký Pán Neznámy , , ,
Verný Boh Heartbeat ,
Víchor Heartbeat , ,
Voláš ma stratiť všetko Heartbeat ,
Vstal som z mŕtvych – nápev Neznámy ,
Zvelebený Pán Rieka Života ,