MENU
home

Ak ľud môjho mena

S akordami
Čistý text

c#Ak ľud Hmôjho mec#na sa pokoH
a Amaj7bude f#sa modEliť,
c#ak Hvyhľadá c#moju prítomHnosť
a Amaj7odvráti sa f#/Aod zlých G#4ciestG#,

C#vtedy ich z f#nebies HvypoEčujem,
f#z nebies im c#odpusG#4tím.G#
C#Odpustím f#ich hriech Ha uzdraEvím zem,
f#áno, c#uzdraf#6vím G#ich c#zem.