MENU
home

Anjeli pred trónom

GAnjeli Dpred tróGnom Ti CspieDvaGjú,
svoj hlas k nim DpridáGme TeCbe na DsláGvu.

R:GSvätý. D/F#svätý, Gsvätý Boh D/F#náš GPán,
GOn bol, On je a CpríD/F#de zas k Gnám.

GVždy svätých Dchvály Gsú Ti CvzdáDvaGné,
my s nimi Dpri tróGne ich Crefrén DspievaGme.

R:GSvätý. D/F#svätý, Gsvätý Boh D/F#náš GPán,
GOn bol, On je a CpríD/F#de zas k Gnám.

GKeď starci DpadaGjú tu Cpred DtróGnom,
my srdcia DpokorGne skláCňame Dpred TeGbou.

CA – Gmen, CA – Gmen.