MENU
home

Anjelov spev čujme krásny

1.Anjelov spev čujme krásny: narodil sa slávy Kráľ!
Nesie pokoj, milosť svetu zmierenie v Ňom Boh nám dal.
Radujú sa nebesá, či ti srdce neplesá?
Slávou zneje nebo, zem, Krista víta Betlehem.
Slávže, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy Kráľ!

2.Prichádza k nám z nebies ríše, v pravde mocný Hospodin,
narodil sa pre celý svet, z čistej Panny Boží Syn.
V ľudskom tele božská moc, zaháňa preč smrti noc.
Emanuel, Spasiteľ, zjavil spásy večný cieľ.
Slávže, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy Kráľ !

3.Prichádza k nám Knieža mieru, Spravodlivý mocný Kráľ,
Nesie darom svetlo spásy, Premáha tmu, strach i žiaľ.
K nám sa biednym privinul, Aby človek nezhynul,
Aby hriešnik na zemi Bol Ním znovuzrodený.
Slávže, duša, Boha chváľ: Narodil sa slávy Kráľ!

Noty: zbor,
Hlasy:
Soprán
Alt
Tenor
Bas