MENU
home

Bartimej – Zmiluj sa

hPane, Ježišu KrisGte, Synu BoDží, zmiluj sa Anado mnou hriešhnym.