MENU
home

Ty odpúšťaš

1.Ty eodpúšťaš Dkaždý hriech Cvyznaný
a nespomínašD viac.
Ty eodpúšťaš Dkaždý hriech Cvyznaný
a anespomínaš Dviac.
R:CBiele Drúcho dal si Gnám.
CBiele Drúcho dal si Gnám.