MENU
home

Boh nám z lásky

R:Boh nám z lásky Svojho Syna dáva, Emanuel meno má.
Nech sa svetom nesie tato správa. A – le – lu – ja!
1.Prešiel k nám nebeskou bránou, keď Otec povedal áno,
v ľudskom tele On ku nám šiel, ó Emanuel.
2.Pravý Boh, čo s nami bývaš, od vekov v srdciach ukrývaš
so svetlom i živú nádej, ó Emanuel.
3.Nad biednym si sa vždy skláňal, okovy väzneným zlámal,
berieš na Seba náš údel, ó Emanuel.
4.Patríme do Božích plánov, nech sa zem ozýva chválou
objavíme pohľad z krídel, ó Emanuel.

Hlasy:
Soprán
Alt
Tenor
Bas