MENU
home

Boháč a Lazar

1.dSkvostné Fprstene a rúcha,
gkaždý deň mal v svojom ddome bál.
V tisíc Fsviečkach zahnal súmrak,
gopíjal sa z iných dsa len smial.
Vôňou Fdám z ich gparfémov
zakryl Abiedu svojich dshow.
Nevšímal Fsi ľudí v úzkych,
gLazár nech si žije džobrotou.

{Refr}: DPrišiel však čas súdnych Dmaj7dní,
boháč D7býval bohatý, Gno bez Blásky;
prázdny, Fbezcenný sa gstal život báječný.A
Prišiel Dvšak čas súdnych Dmaj7dní,
Lazár D7býval chudobGný,
ale s BPánom láskou Fnaplnil aj gsvoj život Apochmúrdny.

2.Pane, viem, ako sa zmýlil
boháč, čo nikdy nezbadal,
že aj v ňom sa žobrák skrýva,
po vlastnom šťastíčku vždy žobral.
Spásu sám si nik nedá,
Lazár pochopil to dávno,
veď chlieb bol pre neho stále dar.

{Refr} Dnes je však čas spásnych dní,
boháč vo mne bohatý
stal sa právom lásky súdený.
Jak klas prázdny, bezcenný.
Dnes je však čas spásnych dní,
chcem si všímať aj iných
a poslúžiť s láskou, úprimne.
Veď tak vráti Pán aj mne.

Noty: ,
Kráľ 1988