MENU
home

Božia láska, príď

S akordami
Čistý text

DBožia Gláska, Dpríď!G4
DAko emocný G4oceAán. f#7Prúď cez hnás f#7svojou miloshťou.
Božia e7lásGka, f#7príď k Dnám.