MENU
home

Budem chváliť celým telom

Af#EHWoah

ABudem chváliť f#celým telom
c#svojim tancom a Hsvojim spevom

AAleluja, f#aleluja, Ealeluja Hznie

Poď sloboda, rozprúď ducha
nech tu radosť neutícha

f#A aj nech svet sa rúca
Hja viem, kam kráčať mám
f#aj keď sa vody búria
Hučíš ma kráčať po vlnách

Voláš ma do tanca
dávam ti svoju dlaň
zatváram svoje oči
otváram srdce dokorán

ANad každou Hbolesťou
nad každým trápec#ním
učíš ma tancog#vať
počujem, spievaš mi