MENU
home

Budem Ťa chváliť

CBudem Ťa chváliť, spievať Ti dpieseň,
Tvoje Cmeno osláFvim.
Veď iba CTy si náš Boh, kto sa dTi vyrovná,
CTy si Boh, môj FKráľ.

Iba eTy aživotu dzmysel G7dáš,
iba eTy anavraciaš dslepým G7zrak,
iba eTy asvoj podkoj nám G7dáš,
iba eTy astále so dmnou kráG7čaš.

FTy esi e7Boh, G7môj CKráľ.