MENU
home

Koľko záhad má (Je to zázrak viem)

1.GKoľko záhad emá a Ckoľko Gtajov CskrýDva,
Fmaj7chlieb, čo prijímať asmiem a GTy v ňom, Bože, CDvaš.
Vždy sa pýtam sám, či to pochopíme,
že krv svojích rán ukryl si vo víne.

R: GJe to zázrak Dviem, esi Boh a máš CpráDvo
Gvložiť seba v Dchlieb, ena ktorý má CDrok
Ckaždý z cnás ho Csmie.

2. Netúžiš sa skrývať, bývať iba v chrámoch,
v srdci všetkých nás chceš mať bohostánok.
Neviem, či mám síl, byť vždy hodný chvíle,
keď sa dávaš nám v chlebe a vo víne. R:

3. Daj mi, prosím, moc vždy Ťa v sebe chrániť,
láskou z Tvojích žíl svoj život prepáliť. R: