MENU
home

Čakáme Teba, Kráľ

Ak Dviera hýbe vrchmi,
Hmtak nech ustúApia.
vyDhliadať sme Ťa prišli
Hmčakáme na TeAba G
na TeDba

Stvorenia si Pánom
a srdce mi poznáš,
autorom si spásy
od vekov rád ma máš.

Čakám teba DKráľ,
dlane Emmám dvihnuHmA do Gchvál
Teba Dctím, Tebe Emlen,
spievam HmAAleHmluAuGja.

Ty si všetko, čo si sľúbil,
si verný a pravdivý
Ty mi plníš všetky túžby
chcem len s Tebou byť (s Tebou byť).

Čakám teba DKráľ,
dlane Emmám dvihnuHmA do Gchvál
Teba Dctím, Tebe elen,
spievam HmAAleHmluAja.G

GHmA
GAleHmluAja, aleluja, aleluja, aleluja

Čakáme teba Kráľ,
dlane sú zdvihnuté do chvál
Teba len, uctievame,
spevom Aleluja.