MENU
home

Čakáme Teba, Kráľ

1.Ak Dviera hýbe vrchmi,
htak nech ustúApia.
vyDhliadať sme Ťa prišli
hčakáme na TeAba na TeGba

2.DStvorenia si Pánom
a hsrdce mi pozAnáš,
Dautorom si spásy
od hvekov rád ma Amáš, rád ma Gmáš.

R:Čakám teba DKráľ,
dlane emám dvihnuhA do Gchvál
Teba Dctím, Tebe elen,
spievam hAAlehluAuGja.

3.DTy si všetko, čo si sľúbil,
si hverný a pravdiA
Ty mi Dplníš všetky túžby
hchcem len s Tebou Abyť, s Tebou Gbyť. R:

M:GAAlehluAja, GaAlehluAja, aleluja, aleluja

R:Čakáme teba DKráľ,
dlane esú zdvihnuhA do Gchvál
Teba Dlen, uctievaeme,
spevom hAAlehluAuGja.