MENU
home

Chválim ťa Ježiš

GChválim DŤa JežCD 4x

Ani Goko nevidelo ani Ducho nepočulo čo Cmá Boh pripravené pre Dnás. 2x

Pre GtýchD ktoríC milujú,
Dpre GtýchD ktoríC vzývajú (meno pána),
Dpre GtýchD ktoríC uveria,
Dpre GtýchD ktorí Cchvália tvoje Dmeno Pane