MENU
home

Chválou naplňme chrám

R:GChváClou Dnaplňme Hchrám, lebo eCn je blízDko.
GChváClou Dnaplňme Hchrám, lebo epráve Dvchádza náš GPán.

1.GKráčaDjúc v dejienách, pevne Dstáť radostení,
je CvýsaDdou pre tých, ktoeCspoznali, kto je DKráľ. R:

2.GSem do DPánových erúk, odlož Dťarchu a ekríž,
a Cs nádeDjou, čo vníma ecieľ, CBožiu tvár uviDdíš. R:

3.GBoh praDvý pokoj edá, čistým Dprúdom je ePán,
len COn ma s Dláskou priveedie k Cnebeským pastviDnám. R: 2x