MENU
home

Chválou naplňme chrám

R:Chválou naplňme chrám, lebo Pán je blízko. Chválou naplňme chrám, lebo práve vchádza náš Pán.
1.Kráčajúc v dejinách, pevne stáť radostní,
je výsadou pre tých, ktorí spoznali, kto je Kráľ. R:
2.Sem do Pánových rúk, odlož ťarchu a kríž,
a s nádejou, čo vníma cieľ, Božiu tvár uvidíš. R:
3.Boh pravý pokoj dá, čistým prúdom je Pán,
len On ma s láskou privedie k nebeským pastvinám. R:2x