MENU
home

Čím sa odvďačím Pánovi

Čím sa odvďačím Pánovi
za všetko, čo mi dal.
Vezmem kalich spásy
a budem vzývať meno Pánovo
A spievať Ti:

Svätý, svätý
svätý, svätý
svätý, svätý,
svätý je Pán.