MENU
home

Daj Boh ščesce tomu domu

S akordami
Čistý text

(rozklad CGC,CGC,CFC,CFC)
1.(Katka)CDaj Boh ščesce tomu domu,
(dievčatá)Cmy špivame zname komu.
(chlapi)CMalemu dzecatku, Kristu jezuľatku,
(chlapi a dievčatá)CV Betľeheme narodzenému.
(Dodo a Bianka)Malemu dzecatku, Kristu jezuľatku,
(Všetci)V Betľeheme narodzenému. C F/C g/C F/C f/C

2.(sopran)COn rozdáva daruHdimnečCky,
(dievčatá)Cjablučka, hrušky, šľiHdimvečky,
(Marika)Cza vašo špivane, i za vinšovane
(chlapi)Cdaj Fvám CBože svojo požehHdimnaCne.
(Ďoďo)Cza vafšo špiCvane, ai za fvinšoGvane
(všetci)Cdaj Fvám CPán aBoh dsvojo požeHdimhnaCne.

3.(sopran)CA mi prišľi z BetľeHdimheCma
(Sopran + alt)CBo nás poslal aňdel Fz neba.
(dievčatá)CKristus še narodzil, by nás vyslobodzil.
(Všetci)CŠpivajme mu dzecatku maHdimCmu.
(Katka)CKristus fše naCrodzil, aby nás fvysloGbodzil.
(chlapi)CŠpiFvajCme amu ddzecatku maHdimCmu.

4.(všetci)DDaj Boh ščesce tomu C#dimdoDmu,
Dmy GšpiA7vahme Dznahme C#dimkoDmu.
(Ženy)Dza vašo špiAvaDňe, i za vinšoAvaDňe
(všetci)f#daj Gvám APán DBoh hsvojo GpožeC#dimhnaDne.
(Ďoďo)Dza vašo špiGvagňe, hi za vinšogvaňe
(všetci)Ddaj Gvám APán hBoh f#svojo GpožehC#dimnaDne.
(vykrikujeme)DDAJ BOŽE ŠČESCA, G/DDAJ BOŽE ŠČESCE, a/DDAJ BOŽE ŠČESCA, G/DDAJ BOH ŠČESCEg/D
(všetci – spomaľovanie)Ddaj Gvám APán DBoh hsvojo požehAA7naDne.