MENU
home

Daj Boh ščesce tomu domu

S akordami
Čistý text

(rozklad CGC,CGC,CFC,CFC)
1.(Alexandra)CDaj Boh ščesce tomu domu,
(dievčatá)Cmy špivame zname komu.
(chlapi)CMalemu dzecatku, Kristu jezuľatku,
(chlapi a dievčatá)CV Betľeheme narodzenému.
(Dano a Alexandra)Malemu dzecatku, Kristu jezuľatku,
(dokopy otočený)V Betľeheme narodzenému. C F/C g/C F/C f/C

2.(ženy zbor)COn rozdáva daruHdimnečCky,
(dievčatá)Cjablučka, hrušky, šľiHdimvečky,
(babka)Cza vašo špivane, i za vinšovane
(chlapi)Cdaj Fvám CBože svojo požehHdimnaCne.
(Daniel)Cza vafšo špiCvane, ai za fvinšoGvane
(všetci)Cdaj Fvám CPán aBoh dsvojo požeHdimhnaCne.

3.(Brižečky ženy)CA mi prišľi z BetľeHdimheCma
(ženy zbor)CBo nás poslal aňdel Fz neba.
(dievčatá)CKristus še narodzil, by nás vyslobodzil.
(Brižečky)CŠpivajme mu dzecatku maHdimCmu.
(dievča)CKristus fše naCrodzil, aby nás fvysloGbodzil.
(chlapi)CŠpiFvajCme amu ddzecatku maHdimCmu.

4.(všetci)DDaj Boh ščesce tomu C#dimdoDmu,
Dmy GšpiA7vahme Dznahme C#dimkoDmu.
(chlapi)Dza vašo špiAvaDňa, i za vinšoAvaDňa
(všetci)f#daj Gvám APán DBoh hsvojo GpožeC#dimhnaDne.
(Dodo)Dza vašo špiGvagňa, hi za vinšogvaňa
(všetci)Ddaj Gvám APán hBoh f#svojo GpožehC#dimnaDne.
(vykrikujeme)DDAJ BOŽE ŠČESCA, G/DDAJ BOŽE ŠČESCE, a/DDAJ BOŽE ŠČESCA, G/DDAJ BOH ŠČESCEg/D
(všetci – spomaľovanie)Ddaj Gvám APán DBoh hsvojo požehAA7naDne.