MENU
home

Daj Boh ščesce tomu domu

S akordami
Čistý text

(rozklad DAD,DAD,DGD,DGD)
1.(dievča)DDaj Boh ščesce tomu domu,
(dievčatá)Dmy špivame zname komu.
(chlapi)DMalemu dzecatku, Kristu jezuľatku,
(chlapi a dievčatá)DV Betľeheme narodzenému.
(chlap a dievča)Malemu dzecatku, Kristu jezuľatku,
(dokopy otočený)V Betľeheme narodzenému. DG/Da/DG/Dg/D

2.(ženy)DOn rozdáva daruC#dimnečDky,
(dievčatá)Djablučka, hrušky, šľiC#dimvečky,
(babka)Dza vašo špivane, i za vinšovane
(chlapi)Ddaj Gvám DBože svojo požehC#dimnaDne.
(chlap)Dza vagšo špiDvane, hi za gvinšoAvane
(všetci)Ddaj Gvám DPán hBoh esvojo požeC#dimhnaDne.

3.(stachove)DA mi prišľi z BetľeC#dimheDma
(ženy)DBo nás poslal aňdel Gz neba.
(dievčatá)DKristus še narodzil, by nás vyslobodzil.
(foklór)DŠpivajme mu dzecatku maC#dimDmu.
(dievča)DKristus gše naDrodzil, hby nás gvysloAbodzil.
(chlapi)DŠpiGvajDme hmu edzecatku maC#dimDmu.

4.(všetci)FDaj Boh ščesce tomu EdimdoFmu,
Fmy BšpiC7vadme Fznadme EdimkoFmu.
(chlapi)Fza vašo špiCvaFňa, i za vinšoCvaFňa
(všetci)adaj Bvám CPán FBoh dsvojo BpožeEdimhnaFne.
(chlap)Fza vašo špiBvabňa, fi za vinšobvaňa
(všetci)Fdaj Bvám CPán dBoh asvojo BpožehEdimnaFne.
(vykrikujeme)FDAJ BOŽE ŠČESCA, F4DAJ BOŽE ŠČESCE, FDAJ BOŽE ŠČESCA, F4DAJ BOH ŠČESCE
(všetci – spomaľovanie)Fdaj Bvám CPán FBoh dsvojo požehCC7naFne.