MENU
home

Daj Boh šťastia tejto zemi

1.CDaj Boh šťastia C7tejto dzemi, Cvšetkým Gľuďom v C4Cnej.
CNech im C4slnko C7jasne Fsvieti Ckaždý Gboží C4Cdeň.
CNech ich Gsused v Cláske Gmá, Cnech im Gpriazeň Cpokoj FdGá.
CDaj FBoh Gšťastia Ctejto zemi, Cvšetkým Gľuďom v C4Cnej.

2.Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom.
Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom.
Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného.
Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom.

3.Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.
Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.
Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj.
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.

Noty: Zbor,
Hlasy:
Soprán
Alt
Chlapi