MENU
home

Deň, čo deň

1.DDeň, čo Adeň túžim hísť za Tef#bou,
byť TvoGjou (Tvojím), ePane Amôj.
DDeň čo Adeň vidíš hzas biedu f#len,
buď so Gmnou, JeAžiš Dmôj. A

R:hLáska Ty Gvečná s nami AzostáDvaj
a hdaj pokoj Gsvoj všetkým Anám.
hSám, žehnaj Gnám, o to AprosíDme
a hskloň sa milosGtiAvo Dk nám.

2.DDeň čo Adeň hojíš hma z mojich f#rán,
si so Gmnou, ePane Amôj.
DDeň čo Adeň slúžiť hchcem Tebe f#len,
byť TvoGjou (Tvojím), JeAžiš Dmôj. A