MENU
home

Dnes počuť zvuk

1.EDnes počuť zvuk, čo zneje v nás
aj z temien hôr aj v c#7doliHnách
ETen chorál sŕdc sťa jeden hlas,
Tebe lásku chce c#7vyznáHvať.

2.EPredošlý čas doznieva v nás,
je toto nová c#7pieseň Hchvál?
EUž svitá lúč na nový deň
a volá k sebe c#7celú Hzem.

M:Tak f#7mocne krič, nech E/G#každý vie,
že Amôže prísť a Hspievať smie:

R:ESvätý A2je náš EPán – v srdciach zaznej.
c#7Svätý Aje náš HPán! – každý spievaj.
ESvätý A2je náš EPán – v srdciach zaznej.
c#7Svätý Aje náš HPán! – každý spievaj.

3.EHlas mocný znie o nebi v nás
a všetkým hlása c#7lásky Hčas.
EJe tu ten čas, už zvoní zvon,
najmenší z nás c#7dostanú Htrón?

R:EJežiš Aživý Eje – v srdciach zaznej.
c#7Ježiš Aživý Eje – každý spievaj.
EJežiš Aživý Eje – celá zem znej.
c#7Ježiš Aživý Eje!