MENU
home

Do tmy na svet

1.CDo tmy na G/Csvet prišlo dk nám svetlo Fsveta.
COtvor môj Gzrak nech viFdím.
CKrásu lásG/Cky, v ktorej dsrdce Ti Fspieva.
Veď Csláva a Gmoc Ti patFrí.

R:Prišli sme Ťa Cvzývať, prišli sme sa Gskláňať.
Prišli sme Ti avyznať: Si náš FBoh.
Si dokonalá Cláska, dokonale Gsvätý,
dokonale anádherný ku Fnám.

M:Ja Gnemám Cdosť slov Fopísať
ceGnu, ktoCrú Ťa Fmôj hriech stál.

2.CKráľ všetkých G/Cdní a tiež dnajvyšší Fvládca,
Cslávnejší Gnad nebeFsá.
CPonížil G/Csa, prišiel dna Zem, čo Fstvoril,
Cvzdal sa sláGvy z lásky Fk nám.