MENU
home

Dobre je nám tu s tebou

1.CVždy, keď ožijeme chrám silou modlitieb a Fmaj7prianí,
nachádzame kľúče Cbrán, ktoré stratili sa Fmaj7v raji.
Tu sa nebo otvoarí a Gsám Boh príde Fv slovách,
v ktorých život prameaní, čo Gzmyslom k ľuďom Fvolá.

R:CDobre je enám tu s teFbou,
Ckeď si v nás, Fviac nie sme Gsami.
CDobre je enám tu s teFbou,
Cpostavím ti ev srdci stan Ftým,
že Gtvoje slová Czachovám.

2.Pozvanie, to každý má, v duši úprimnej je skryté.
Prijať ho, to znamená srdce Kristom preniknuté.
Tu sa z chleba premení na večné veky Živý,
jeho krvou spasení sme, z hriechov očistení.