MENU
home

Dobrorečíme ti, Bože

S akordami
Čistý text

1.DDobrorečíme ti, Dmaj7Bože, Pane svetov,
eže sme z tvojej štedrosti Aprijali tento chlieb.
DObetujeme ho tebe Dmaj7ako plod zeme
ea práce Anašich rúk,
Daby sa nám stal Edimchlebom živoDta.A7

R:DZvelebený GBoh, Dzvelebený GBoh,
Dzvelebený GBoh AnaveDky. 2x

2.Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov,
že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno.
Obetujeme ho tebe ako plod viniča
a práce našich rúk, aby sa nám stalo
duchovným nápojom.