MENU
home

Dobrý Boh

1.Boh, ktorý dáva viac než si môžem priať Boh,
ktorý ľúbi večnou láskou On,
ktorý môže búrke rozkázať.
On je v nás, žije v nás

Boh, ktorý splní to, čo zasľúbi!
Boh, ktorý vyhrá každý boj
On svojim deťom večnosť prisľúbil.
On je v nás, žije v nás

2.Náš Boh je veľký a nikto nie je väčší ako ON
väčší ako ON!
Náš Boh je mocný a nikto nie je mocnejší než ON
mocnejší než ON!
Boh má vždy viac ako si môžem priať

R:Je dobrý Boh On je, je, je dobrý Boh  voooo