MENU
home

Duchu Svätý, príď

S akordami
Čistý text

R:hDuchu ASvätý, Dpríď G,
D/F#Duchu GSvätý A2príď.
hDuchu ASvätý, Dpríď G,
D/F#Duchu GSvätý A2príď.

Nech Gzavládne Dviera,
nech Gzavládne Dnádej,
nech G/Ezavládne D/F#láska A2v nás.

Nech Gzavládne Dviera,
nech Gzavládne Dnádej,
nech G/Ezavládne D/F#láska A2v nás.

Noty: Zbor,