MENU
home

Duchu Svätý, volám príď

S akordami
Čistý text

R:DDuchu svätý volám príď,
a/Doheň mojej duši daj,
G/DOheň môjmu telu daj,
Drozpáľ ma. (2x)

1.DVšemohaúci GBoh tu s nami Dje,
nekoanečne Gmilostivý Dje,
ukaazuje Gdobrotivú Dtvár voči atým,
Gktorí milovať ho Dchcú.