MENU
home

Hľa, zástup zboru anjelského

1.CHľa, FzásCtup azboru danjelsGCho,
CpriD7choGCz neba dvysoGCho.
CBudí zo sna GsladkéCho
astrážcov stáda dovčieE7ho
aspieD7vaGním, CspieEvaaFm, CspieGvaCním.

2.CSláFva Cbuď aBohu dnajvyGššieCmu
Ca D7poGkoj Cčloveku dhriešGneCmu.
CLebo prišiel GSpasiCteľ,
ahriešnikov VydkupiE7teľ
ana D7ten Gsvet, Cna Eten asveFt, Cna Gten Csvet.

3.CV jasFličCky, amamka dho vloGžiCla,
CziD7ma Gho Cukrutdne mraGziCla.
CAle hneď vôl Gi oCsol
ajeho biede dpomoE7hol
aD7chaGním, CEchaaFm, CGchaCním.

4.DSpaGsiDteľ z hneba ena zem AstúDpil,
haE7by A7nás Dhriešniekov vyADpil.
DChváľte Boha A7večnéDho,
hKrista naroedenéF#ho,
hzo E7srdAca, Dzo F#srdhcaG, Dzo AsrdDca!