MENU
home

Hladní po láske (On mi dal teba)

1.On mi dal Teba a mne zas Teba dal,
On spojil naše životy v jeden krásny pár.
On zahrnul nás láskou, do sŕdc nám ju vlial,
by kráčali sme spolu a s Ním bez obáv.

R:S tebou nie som hladný po láske, nebom naša láska trasie,
Ty neopustíš ma viem, celý život prežijem,
S tebou nie som hladný po láske, nebom naša láska trasie,
Ty neopustíš ma viem, celý život s tebou prežijem.

2.Nech obchádzajú sváry, hriech a úskalia,
nech naša láska horí, nikdy ju nezhasia.
Pomáhaj nám Bože, po všetky naše dni,
napĺňaj nás láskou, v nás nikdy nezhasni. R: