MENU
home

Hladný prichádzam

1.CHladný pricháa7dzam a viem, že Gty ma nasýFtiš.
CHoc som prázdny, tvoj a7príval lásky Gsmäd môj uhaFsí.

ČaGkám Ťa, F/Apríď, čaG/Hkám Ťa, Fpríď!

R:PaCdám na koleFmaj7ná a Cdávam to, čo Fmaj7mám,
si Cvšetkým Ježiš, čo Fmaj7pre mňa zmysel Cmá.

2.CBežím k tebe a7zlomený, ty Gnáruč otváFraš.
CUstatý som, a7dotyk tvoj však Gsilu novú Fdá.

ČaGkám Ťa, F/Apríď, čaG/Hkám Ťa, Fpríď!

R:PaCdám na koleFmaj7ná a Cdávam to, čo Fmaj7mám,
si Cvšetkým Ježiš, čo Fmaj7pre mňa zmysel Cmá.