MENU
home

Hoden si

1.Hoden D2si mojej Achvály,
prijať evšeD/F#tku Gčesť, moc a A4sláAvu.
Hoden D2si spevu Avďaky sŕdc,
prijať ežiD/F#vot Gmôj, nad ním A4vláAdu.

R:Len Ty D/F#sám, (len Ty sám),
D/AJežiš Gmôj, (Ježiš emôj),
vládu f#máš, Gsom len ATvoj.

Tebe Drád, (Tebe rád),
D/Asrdce Gdám, (srdce edám),
pieseň f#lásGky rozpáľ v Aňom.