MENU
home

Hor sa bratia milí

S akordami
Čistý text

1.DHor sa bratia milí, v tejto nočnej chvíli
anjel z neba spieva glória,
DČo sa to tam robí, eči v Betléme Ahorí,
Dbež tam bratku, lebo ApôjA7dem Dja. G D

2.DLen čo sa to dozviem, hneď ti o tom poviem,
čo to bude asi znamenať.
DPodivíš sa tomu, epôjdeme tam Aspolu,
hčudnú vec ti budem ArozpráDvať. G D

R:DV polnočnú AhodiDnu, eanjel sa DzjavuAje,
/: Gradostnú Dnovinu Dpastuškom AzvestuDje:/

DPastieri AvstávajDte, epospešte k DBetléAmu,
/: Gsprávu tú Dpovedzte na ceste AkaždéDmu :/

DV chudobnej AmaštaDli, ev prostred chladDnej noAci
/: Gzrodila DMária dieťa z BoAžej moDci :/