MENU
home

Hosanna synovi Dávidovmu

1.Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom:
Kráľ Izraela

R:Hosana, Hosana Synovi Dávidovmu! 6x

Koniec:Hosana na výsostiach!