MENU
home

Jasaj v Pánovi

R:DJasaj v Pánoví celá zem,
Gtoto je veľký AHospodinov Ddeň.

1.Toto je deň, ktorý dal nám Pán,
radujme sa, zaznej pieseň chvál.

2.Chváľte pána On je prítomný, On je naších chvál hodný.