MENU
home

Jasnou rečou hovorí

1.AmiJasnou rečou hovoErí.
CŽivot svedkov Kristodmivých,
ako máš Amižiť, keď spokojEným,
šťastným chceš Amibyť.

2.Život prostých rozkoší,
nudy prázdnych starostí,
keď každým dňom sa s veľkým zlom láska borí.

R:FMôžeš dmikráčať proti Cprúdu,
tiež Fv láske všetko spáliť Esmieš,
len na amihriech nedaj sa Ezviesť,
nedaj sa Amizviesť.
Len na hriech nedaj sa zviesť,
nedaj sa zviesť.

3.Jeho tvár je pokojná,
zovretú päsť nepozná
a veru tým katom biednym ruka žehná.

5.Kedykoľvek môžeš prísť,
keď ich spoznáš pochopíš,
že s Kristom žiť znamená zisk, to uvidíš.
R:

5.Každý rub má i svoj líc,
život nie je iba z kríž,
tak vôľu skoľ, pokor sa skloň,
vezmi svoj kríž.

6.Pokora ti osoží,
vôľu Otca vyplníš
a radosť tým skutkom drobným zdvojnásobíš.
R: