MENU
home

Je krásne ísť

1.Je Ckrásne ísť a rozdať Gviac, než káže zvyk a Cv dávaní sa tešiť,Fdávať, kým nik neviCdí.G
CRáno vstať a vidieť Gúsmev v tvári brata, C nájsť ho tam aj večer Fskrášlený, keď cez deň Ctrápenie ho očisGtí.

R:CHej, Bohu Fchvála nech Cznie! Hej, Bohu Fchvála že, Cprišiel k nám, Gnie je to Czlé.

2.Je krásne hľadať všetko, čím sa náš Boh blysol z lásky k nám, a že ju stále k nám a k svetu má. Dá sa zvládnuť život, dá sa znášať bolesť s nádejou, že zbierka prísľubov, čo nechal v Písme Pán, je pravdivá.