MENU
home

Je náš Pán?

1.GJe náš Pán Cnádherný,
Gnádherný Cje náš Pán?

R:GPokoj D/F#sám, eBoží Syn
aje náš Pán CD

2.GJe náš Pán Cúžasný,
Gúžasný Cje náš Pán?

R:GRadca D/F#náš a emocný Boh aje náš Pán
Je náš CPán?D Je náš GPán!