MENU
home

Je to krv

S akordami
Čistý text

1.Je to Akrv čiC#mistá, sväF#mitá, krv Dtvoja, čo život nám Edá.
Je to Dkrv, čo očiEstí, ako Asneh belC#miších nás F#miučiní, posväDtí.Dmi  
Je to tvoja Akrv sväC#mitá, prediF#mivná,
môj HmiJežiš, si Dseba Eza nás Adal.

2.Je to Akrv mocC#miná, sväF#mitá, krv Dtvoja, čo víťazstvo Emá.
Je to Dkrv, krv KristoEva, ktorej Amoc nad C#mizlým sa F#miskrýva, víťaDzí.Dmi
Je to tvoja Akrv moC#micná, prediF#mivná,
môj HmiJežiš, si Dseba Eza nás Adal.