MENU
home

Je to zázrak viem

1.GKoľko G/F#záhad emá a Ckoľko Gtajov CskrýDva,
FM7chlieb, čo prijímať Csmiem a GTy v ňom, Bože, CDvaš.
GVždy sa G/F#pýtam esám, Cči to GpochoCDme,
FM7že krv svojích Crán Godkryl si vo CDne.

R:GJe to zázrak Dviem, esi Boh a máš CpráDvo
Gvložiť seba Dv chlieb, ena ktorý má CDrok
Ckaždý z nácás ho Gsmie.

2.GNetúG/F#žiš sa eskrývať, Cbývať Giba Cv chráDmoch,
FM7v srdci všetkých Cnás Gchceš mať bohoCstáDnok.
GNeviem, G/F#či mám esíl, Cbyť vždy Ghodný CchvíDle,
FM7keď sa dávaš Cnám v Gchlebe a vo CDne.

R:GJe to zázrak Dviem, esi Boh a máš CpráDvo
Gvložiť seba Dv chlieb, ena ktorý má CDrok
Ckaždý z nácás ho Gsmie.

3.GDaj mi, G/F#prosím, emoc Cvždy Ťa Gv sebe CchráDniť,
FM7láskou z Tvojích Cžíl Gsvoj život preCDliť.

R:GJe to zázrak Dviem, esi Boh a máš CpráDvo
Gvložiť seba Dv chlieb, ena ktorý má CDrok
Ckaždý z nácás ho Gsmie.