MENU
home

Ježiš, buď mojím Pánom

1.DJežiš, buď mojím Pánom, žriedlom A7sus4nám,
svetlom G/Hv tmách, JeDžiš.

DJežiš, buď mojím Pánom, nádeA7sus4jou,
piesňou G/Hchvál, JeDžiš.

R:DOheň A7sus4môjmu srdcu Ddaj,
Dvietor A7sus4vej na plachDtách,
buď zmyslom A7sus4môjho živoD2/Hta,
JeA7sus4žiš, G/HJeDžiš.

2.DJežiš, buď mojím cieľom,
veď život A7sus4môj za TeG/Hbou, JeDžiš.