MENU
home

Ježiš moc nad všetkým má

/: A5Ježiš moc nad všetkým má, :/
/: všetkých vládcov On je Pán. :/
/: Bude vládnuť navždy nám! :/
/: Od končín zeme ku hviezdam. :/

R:Ježiš, CJeA5žiš, kráľov Kráľ, Gkráľov A5Kráľ!
Ježiš, CJeA5žiš, pánov Pán, Gpánov A5Pán!
Ježiš, CJeA5žiš, kráľov Kráľ, Gkráľov A5Kráľ!
Ježiš, CJeA5žiš, pánov Pán, Gpánov A5Pán!
aCnov DPán, aCnov DPán!