MENU
home

Ježiš, On príde

DJežiš, On príde, On Gpríde zas k Dnám, (Ježiš, On príde zas Ck nám.G)
DJežiš, On príde, On Gpríde zas k Dnám, (Ježiš, On Cpríde G/Hzas A/C#k nám.D)

CJak odišiel, príde Fv oblakoch Cspäť. (Ježiš, On príde zas Bbk nám.F)
CBudú mu trúby a Ffanfáry Cznieť. (Ježiš, On Bbpríde zas F/Ak nám.G/HC)
CAnjeli chvál, celá Fnebeská Csieň, (Ježiš, On príde zas Bbk nám.F)
CChystá sa spievať v ten Fvíťazný Cdeň. (Ježiš, On Bbpríde zas F/Ak nám.G/HC)

CŽeních chystá miesto Fneveste Cchvál, (Ježiš, On príde zas Bbk nám.F)
CPo boku s Ním bude Fnaveky Cstáť. (Ježiš, On Bbpríde zas F/Ak nám.G/HC)
CČaká na slovo, čo FOtec mu Cdá: (Ježiš, On príde zas Bbk nám.F)
C“Tak choď, priveď nevestu, Fhudba už Chrá.“ (Ježiš, On Bbpríde zas F/Ak nám.G/HC)

DJežiš, On Cpríde, zas G/Hk A/C#nám.D
DJežiš, On Cpríde, On Gpríde A4zas k Dnám.