MENU
home

Ježiš, Ty si môj Pán

1.CJežiš, ty Fsi môj CPán,
pieseň si Fsrdcu Cdal,
Cchválu vzdám ti Fkaždý Cdeň,
veď dal si mi FspaseCnie.

2.CJežišu, FPane Cmôj,
dávam ti Fživot Csvoj.
CTvoje kráľovstvo nech Fpríde k Cnám,
a Tvoja vôľa Fvždy sa Cstaň.

3.CBaránkom si FnádherCným,
domov vezmeš v deň FposleCdný.
CV tvojej láske FzvíťaCzím,
a na slávu Ti FzakriCčím.

4.DMocný víťaz z GDdy,
úžasný Gvečný DKráľ,
DVeľký, GnekonečDný,
Alfa i GOmeDga.